Cymraeg

   Welsh flag

 

cal2 

Beth Sy'n Newydd....  

Lansiad Gwefan Newydd

Cynigion Ad-daliad diweddaraf

Digwyddiadau Diweddaraf

Cynigion Diweddaraf  

Deunyddiau Defnyddiol LlCC  

Ymunwch a'r CCGS

Ffurflen Ad-daliad

Cais am gymorth ariannol

Cyfradd Cymorthdal LlCC

 

 

Pwyllgor Chwaraeon a Chymdeithasol

Mae Pwyllgor Chwaraeon a Chymdeithasol, sydd wedi'i leoli yn swyddfa Cyffordd Llandudno, wedi cael ei sefydlu er mwyn cydlynu, hyrwyddo a hybu digwyddiadau ar hyd Cymru. 

 Mae'r Pwyllgor hefyd yn Gymdeithas Adrannol Llywodraeth Cymru ar gyfer y CSSC gyda'r Ysgrifennydd Parhaol, Bonesig Gillian Morgan yn llywydd.  Mae'r CSSC yn sefydliad sy'n hybu iechyd a lles i weision sifil ar hyd y DU.  Dim ond £3.50 y mis yw aelodaeth, gyda'r arian yn mynd yn uniongyrchol allan o'ch cyflog, mae buddion enfawr ar gael i'r unigolyn a Llywodraeth Cymru.  

 

Gweithgor Chwaraeon a Chymdeithasol Llywodraeth Cymru 

Chwith i dde:Siwan Williams, Gareth Owen, Sue Boorman, Lisa Tudor, Debbie Waddington, Lesley Law, James Woodbine ac Erika Dawson.

 
mailing-list-icon2 

Cewch fynediad i amrywiaeth o weithgareddau ar hyd a lled y DU Ynyd a'r cyfle i gwrdd â sefydliadau eraill o fewn y gwasanaeth sifil. 

  • Gweithgareddau wedi'i deilwrio i Lywodraeth Cymru ar draws holl stad Llywodraeth y , boed hynny'n  pêl droed 5 bob ochr, tripiau siopa a theatr, penwythnos o salsa neu ddiwrnod hwyl i'r teulu cyfan - mae'r rhestr yn ddiddiwedd!    
  •  Cerdyn Countdown sy'n galluogi i chi fanteisio ar  gannoedd o ddisgowntiau mewn siopau, archfarchnadoedd a gwasanaethau ar draws y DU ac yn eich ardal leol, yn cynnwys disgownt ar docynnau sinema.  
  • Mae'r Gymdeithas Adrannol yn derbynenillion blynyddol ar gyfer eich aelodaeth, sy'n darparu ffynhonnell gyllid i'ch helpu cymryd rhan mewn gweithgareddau arbennig ar draws Cymru gyfan.  Y mwyaf o'r aelodau sydd gennym, mwy o gymorth gallwn ei gynnig.  Edrychwch am y ffurflen gais yn eich pecyn cyflwyno ac ymunwch heddiw!

Rydym eisiau i chi adael i ni wybod beth yw eich diddordebau a beth fyswch hoffi gymryd rhan ynddo.  Gallwn eich cyfeirio at bobl sy'n rhannu'r un diddordebau a helpu chi fwrw ati.  Gallwn hefyd helpu chi wirfoddoli trefnu gweithgareddau a digwyddiadau.